NazwaIlośćCena Brutto
{{ item.object.title }}
{{ item.object.title }}
({{ item.object.stringOptions }})
Produkt gabarytowy
{{ item.totalBruttoString }}
Przejdź do koszyka

Regulamin

Sklep internetowy Bhpduo.pl działający pod adresem www.bhpduo.pl prowadzony jest przez: BHPDDUO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000884502, nr NIP: 813-38-54-610, REGON: 388184114 .

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.bhpduo.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Punkt Odbioru Bhpduo.pl- punkt prowadzony przez Bhp Duo Plus, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

 

1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Forma składania zamówień:

a) Zamówienia składane są poprzez Sklep internetowy www.bhpduo.pl,

b) Zamówienia składane w formie pisemnej,

c) Zamówienia składane na adres e-mail: [email protected],

2. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia w przypadku zamówienia internetowego, podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu umożliwienia szybkiego kontaktu z klientem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności.

3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów lub usług,

b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c) wyboru sposobu płatności.

5. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 (www, fax) będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

6. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizacje zamówienia DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA skontaktuje się z osoba składającą zamówienie w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji przesłanego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) wydłużenie czasu oczekiwania - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie całego zamówienia, dopiero wówczas, gdy wszystkie towary będą dostępne,

c) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należności Klientowi w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od daty wpłynięcia należności.

8. Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub telefonicznie. Zasrzegamy sobie prawo do odmowy zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku towaru na zamówienie.  

9. W przypadku gdy zamówienie, zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być ono anulowane.

10. Zakupy w Sklepie bhpduo.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

11. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie w walucie PLN oraz tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) Przedpłata. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wybierając tę formę płatności, koszt transportu wynosi 14 zł netto za przesyłkę do 31 kg.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta:

PKO BP 

PL 61 1090 2590 0000 0001 4761 3014

BHPDUO Sp. z o.o.

35-001 Rzeszów,
ul. Gen. L. Okulickiego 18b

b) Za pobraniem. Płatność przy odbiorze. Wybierając tę formę płatności, koszt transportu wynosi 18 zł netto za przesyłkę do 31 kg.

2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

2.1. Wyłączenie opcji „za pobraniem” następuje w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nie odebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem lub nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. – koszty te pokrywa Klient.

4. Koszty transportu za zamówiony towar pokrywa Klient. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru.

5. W przypadku gdy kwota zamówienia netto jest wyższa niż 1500 PLN koszty dostawy firmą kurierską pokrywa firma BHP DUO PLUS.

 

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez firmę spedycyjną DHL.

2. Wraz z dostawą towaru klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon.

3. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta w przypadku, gdy odbiór przesyłki zostanie zlecony do realizacji bezpośrednio przez zamawiającego.

4. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą firma BHP DUO nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty na konto.

5. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w szczególnych przypadkach np. przy nagłym wzroście wpływających zamówień lub innych okolicznościach uniemożliwiających szybką realizacje dostaw. Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe realizacją zlecenia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

5.1. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w terminie podanym na zamówieniu, inny czas realizacji uzgadniany jest z Klientem.

6. W przypadku odbioru własnego, towar może być odebrany z naszego magazynu w dni robocze w godzinach od 08:30 do 16:30.

7. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na które zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz za zwrot towaru do naszej firmy.

8. Dostarczony towar powinien być odbierany od kuriera w sposób sprawny, w czasie nie powodującym zbyt długiego nieuzasadnionego oczekiwania kuriera na przyjęcie przesyłki przez odbiorcę. Klient otrzymujący przesyłkę za pobraniem powinien być przygotowany do bezzwłocznego uregulowania należności kurierowi w momencie dostawy przesyłki.

9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

9.1. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej firma nasza nie ponosi odpowiedzialności.

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Towar, który nie nosi znamion użytkowania może zostać zwrócony do naszej firmy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru wyłącznie po uprzednim ustaleniu i uzgodnieniu zwrotu lub ewentualnej wymiany (jeśli będzie taka możliwość) z Działem Obsługi Klienta. Towar należy odesłać na adres:

BHPDUO Sp. z o.o.

35-001 Rzeszów,
ul. Gen. L. Okulickiego 18b

3. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury) oraz-w przypadku zwrotu towaru-numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

3.1. Warunkiem koniecznym do odesłania pieniędzy jest odesłanie podpisanej faktury korygującej na zwrócony towar.

4. Odsyłany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie).

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient i nie podlegają one zwrotowi.

6. Sklep internetowy Bhpduo.pl zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn losowych, ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

 

5. BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

2. Zwrot lub anulowanie zamówionego produktu nietypowego, wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy, co jest zgodne z Art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy (np. nadruk na odzieży) lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

 

6. GWARANCJE I REKLAMACJE

 

1. Na towary znajdujące się w ofercie firmy BHP DUO nie udziela się gwarancji (art.577 KC), chyba że zostało to wyraźnie podane przy danym produkcie.

2. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne i udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.

3. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają: uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, wyszarpnięcia zapięć, wystąpienia zabrudzeń (zacieki i plamy), uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.

4. Obuwie nie konserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

5. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej, z podaniem dokładnego opisu wadliwego towaru, daty zakupu oraz numeru dokumentu potwierdzającego zakup.

6. Reklamowane obuwie powinno być zapakowane w oryginalne opakowanie, czyste, suche, wywietrzone.

Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt na adres:

BHPDUO Sp. z o.o.

35-001 Rzeszów,
ul. Gen. L. Okulickiego 18b

7. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. W przypadku nie stwierdzenia wad fizycznych towaru, zostaje on odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

 

7. CENY I OPŁATY

 

1. Ceny podane w sklepie są cenami hurtowymi obowiązującymi przy zakupie towarów w opakowaniach zbiorczych. Ilość towaru w opakowaniu zbiorczym podana jest w opisie każdego towaru.

2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) nie zawierają podatku VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,

e) dotyczą 1 sztuki towaru, chyba, że w opisie produktu wskazano inaczej.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy znajdują się w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI.

 

8. INFORMACJE KOŃCOWE

 

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Gvarant BHP oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Firma BHP DUO PLUS zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu. Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

4.Cennik zamieszczony na stronie www.bhpduo.pl nie jest ofertą w rozumieniu Prawa Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7. Wszelkie uwagi i skargi proszę kierować pod adres [email protected]
 

Dowód jakości?
Zadowolony klient.

 • Wszystko super. Towar dostarczony na czas. Polecam
  Marzena K.
 • Najlepsze ceny i fantastyczna obsługa. Od lat zaopatruję swoją firmę w BHP DUO. Gorąco polecam ten sklep!
  Marek K.
  Dyrektor Zaopatrzenia
 • Od lat kupuję w BHPDuo odzież z nadrukami firmowymi. Wykonanie oraz obsługę oceniam na 6.
  Katarzyna O.
  Dział zamówień
 • Jeżeli potrzebuję kupić odzież BHP to tylko w BHPDuoPlus
  Tomasz Z.
 • Super ceny i obsługa. Gorąco polecam
  Zofia K.